Cập nhật: ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH THỔ NHĨ KỲ NĂM 2020

 Định cư Thổ Nhĩ Kỳ
 Tin tức định cư
Cập nhập: Từ ngày 29.01.2020 do áp lực từ phía công chúng Thổ Nhĩ Kỳ việc mức đầu tư tối thiểu đối với chương trình đầu tư định cư Thổ Nhĩ Kỳ bất động sản tăng từ 250.000 USD lên 500.000 USD
Thổ Nhĩ Kỳ

Cập nhập: Từ ngày 29.01.2020 do áp lực từ phía công chúng Thổ Nhĩ Kỳ việc mức đầu tư tối thiểu đối với chương trình đầu tư định cư Thổ Nhĩ Kỳ bất động sản tăng từ 250.000 USD lên500.000 USD đã trở thành chủ đề chính được bàn luận và cũng là vấn đềđược thảo luận trong Hội nghị Đại quốc dân Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi khuyên các nhà đầu tư của chương trình Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ nên nhanh chóng nộp hồ sơ.

Vào ngày 18 tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ ban bố quy định mới về các điều kiện đưa ra đối với đương đơn là người nước ngoài khi đăng ký quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ:

  • Cách 1: Đầu tư 250,000$ vào bất động sản
  • Cách 2: Thành lập hoặc mua lại một công ty với số vốn đầu tư 500,000$
  • Cách 3: Gửi 500,000$ vào các chương trình đầu tư của Chính phủ hoặc gửi tại ngân hàng nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ với điều kiện không rút số tiền đó trong vòng ba năm

quốc tịch thổ nhĩ kỳ

Ngoài ra, tạo việc làm cho 50 người là một tiêu chí để nộp đơn xin quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ theo quy định mới này. Một số quy định được công bố trong quyết định số 106 của Công báo nước ngoài đã được thay đổi với khái niệm quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Số tiền tối thiểu để nộp đơn xin quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ thông qua bất động sản cần 250,000 $.  Loại hình đầu tư phổ biến nhất để lấy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là mua bất động sản trị giá 250.000 $. Sau khi mua bất động sản nhà đầu tư không được bán bất động sản trong ba năm.

Nguồn: https://expatguideturkey.com