Định cư Mỹ

4 thay đổi quan trọng trong chương trình định cư EB-5

Đăng vào 10/2019

Chương trình EB5 là chương trình được Chính phủ Mỹ tạo ra nhằm đẩy mạnh đầu tư từ nước ngoài. Những nhà đầu tư của chương trình này sẽ có cơ hội được sinh sống và làm việc lâu dài tại quốc gia này. Trong gần 30 năm tồn tại, Chương trình EB5 sẽ có […]

31 Quốc gia đáng sống hơn Mỹ

Đăng vào 08/2019

Chúng ta hẳn ai cũng đã quen thuộc với “Giấc mơ Mỹ” – nơi mà ai cũng có thể thành công, bất kể họ đến từ đâu. Tuy nhiên một báo cáo của Ngân hàng Thế giới có cho thấy, ở một vài nước, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khiêm tốn có tỷ […]