Định cư khác

31 Quốc gia đáng sống hơn Mỹ

Đăng vào 08/2019

Chúng ta hẳn ai cũng đã quen thuộc với “Giấc mơ Mỹ” – nơi mà ai cũng có thể thành công, bất kể họ đến từ đâu. Tuy nhiên một báo cáo của Ngân hàng Thế giới có cho thấy, ở một vài nước, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khiêm tốn có tỷ lệ đạt được thành công khi trưởng thành lớn hơn ở Mỹ. Theo nghiên cứu, gần như tất cả các quốc gia có thu nhập cao đều có số liệu cải cách giáo dục tốt hơn so với Mỹ. (more…)