So sánh các chương trình định cư

Lựa chọn chương trình
Đầu tư tối thiểu
Thời gian xử lý
Thời gian lưu trú bắt buộc
Đối tượng được hưởng
Gia hạn thẻ thường trú nhân

Bồ Đào Nha

Minimum Budget

Golden Visa: từ 350.000 EUR

Processing Time

6-8 tháng

Minimum Stay Requirement

7 ngày/năm

Dependent Family

Nhà đầu tư chính ,vợ/chồng, con cái phụ thuộc, bố mẹ phụ thuộc

Renew Resident Card

Sau mỗi 2 năm

Bạn cần chọn ít nhất hai chương trình để so sánh.

You cannot copy content of this page.