Nền kinh tế của Vương quốc Anh

Đăng vào 06/2020

Nền kinh tế của Vương quốc Anh là nền kinh tế thị trường với thị trường xã hội phát triển mạnh. Đây là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới dựa trên giá trị tổng sản phẩm...

Đọc tiếp

Chọn trường học cho con tại Vương quốc Anh

Đăng vào 04/2020

Những người nhập cư ở Anh quốc thường không hiểu rõ về hệ thống trường học của Vương quốc Anh và liệu con cái của họ có đủ điều kiện để theo học tại các trường công lập do chính phủ tài...

Đọc tiếp