Bối cảnh kinh tế Mỹ

Đăng vào 06/2020

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP danh nghĩa đạt 21,48 nghìn tỷ đô la, chiếm ¼ nền kinh tế thế giới. Kinh tế Mỹ định hướng tập trung phát triển ngành dịch vụ với đóng góp 77%...

Đọc tiếp

Chi phí sinh hoạt trung bình ở Mỹ

Đăng vào 06/2020

Định cư Mỹ là giấc mơ ấp ủ của rất nhiều người. Một trong những yếu tố chính cần xem xét trước khi chuyển đến Mỹ sinh sống đó chính là chi phí sinh hoạt tại đây.

Đọc tiếp

giáo dục tại Mỹ

Hệ thống giáo dục tại Mỹ

Đăng vào 03/2020

Nền giáo dục tại Mỹ được đánh giá là một trong những hệ thống phát triển hàng đầu trên thế giới. Bằng cấp Mỹ có giá trị trên toàn thế giới và được hầu hết các quốc gia công nhận.

Đọc tiếp