Những câu hỏi thường gặp về chương trình giấy phép cư trú Hy Lạp

 Định cư Hy Lạp
 Tin tức định cư
hy lạp

1. Có cần thiết phải thuê luật sư để thu thập hồ sơ tài liệu không?

Không có yêu cầu pháp lý nào về việc cần luật sư thu thập và xử lý hồ sơ. Trong trường hợp đương đơn không nói được tiếng Hy Lạp và/hoặc sống bên ngoài Hy Lạp, tốt hơn nên yêu cầu hỗ trợ từ đại diện pháp lý hoặc người được ủy quyền sống ở Hy Lạp nhằm tạo thuận lợi cho quá trình xử lý hồ sơ.

2. Đối tác mà chưa kết hôn với tôi thì có được cấp giấy phép cư trú không?

Các thành viên gia đình không bao gồm vợ/chồng mà chưa kết hôn.

3. Tôi có phải bay đến Hy Lạp để đăng ký chương trình không?

Có. Nhà đầu tư cần bay đến Hy Lạp 1 lần để ký các tài liệu (hợp đồng mua bán sơ bộ, giấy ủy quyền, …) và làm sinh trắc học.

4. Tôi có bắt buộc phải tham gia phỏng vấn ở Hy Lạp không?

Không. Chương trình này không yêu cầu ứng viên tham gia phỏng vấn.

5. Tôi phải có mặt tại Hy Lạp bao nhiêu ngày mỗi năm để duy trì tình trạng thường trú?

Không có yêu cầu về cư trú cho chương trình này.

6. Tôi có thể đi du lịch đến các nước khác trong EU với giấy phép cư trú dành cho chủ sở hữu bất động sản không?

Có. Bất kỳ công dân nào có thị thực dài hạn của Hy Lạp (chẳng hạn như giấy phép cư trú) đều có thể đến bất kỳ quốc gia Schengen nào trong tối đa 3 tháng trong khoảng thời gian sáu tháng.

7. Tôi có thể bay trực tiếp đến các nước Schengen từ Việt Nam sau khi giấy phép cư trú của tôi đã được cấp không, hay tôi cần phải đến Hy Lạp trước?

Nhà đầu tư có thể đến bất kỳ quốc gia nào trong khối Schengen theo mong muốn.

8. Giấy phép cư trú có được coi là giấy phép lao động không? Người phối ngẫu, đại diện hợp pháp của công ty, con cái của tôi hay chính tôi có được phép làm việc tại Hy Lạp không?

Trong mọi trường hợp, giấy phép cư trú không cho phép bất kỳ loại việc làm nào. Các thành viên gia đình cũng được cấp giấy phép cư trú cùng thời hạn với người bảo lãnh tương tự cũng không được phép tham gia thị trường lao động.

9. Does the residence permit give me the right to apply for citizenship?

Yes. Applicants and family can apply for Greek citizenship after 7 years of residence.

10. Số tiền 250.000 € có bao gồm thuế V.A.T không?

Khoản tiền 250.000€ là giá ghi trên hợp đồng và không bao gồm thuế V.A.T. (24%).

11. Tôi có thể mua nhiều hơn 1 bất động sản, khi giá trị của một bất động sản ít hơn 250.000 euro nhưng tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 250.000 euro không?

Nhà đầu tư vẫn được cấp quyền cư trú dù sở hữu một hay nhiều bất động sản miễn là tổng giá trị của chúng tương đương hoặc lớn hơn 250.000 euro.

12. Tôi có thể mua bất động sản thương mại hoặc kết hợp bất động sản thương mại lẫn nhà ở hoặc đất được không?

Luật pháp quy định 250.000 euro phải là giá ghi trên hợp đồng, không phân biệt giữa tài sản thương mại hay nhà ở.

greece

13. Tôi có thể sử dụng hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe nào? Con cái của tôi có thể học trường công tại Hy Lạp không?

Người có giấy phép cư trú có thể tiếp cận nền giáo dục công như người Hy Lạp. Về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công dân nước thứ ba và các thành viên gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành phải có bảo hiểm y tế chi trả các chi phí về chăm sóc sức khỏe và y tế.

14. Người mua có cần phải chứng minh năng lực kinh tế hay không?

Thu nhập của đương đơn phải được chứng minh bằng tài liệu thể hiện năng lực của họ (ví dụ như xác nhận của ngân hàng, hoặc của cơ quan tài chính chính thống hoặc tổ chức lưu trữ trái phiếu khác) và xác nhận sự tồn tại của tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản đảm bảo có thể chuyển nhượng đặc biệt là cổ phiếu hoặc trái phiếu (các tài liệu trên dành cho cấp thị thực loại D).

15. Nếu 4 công dân nước thứ ba cùng mua một bất động sản có giá 1.000.000 euro thì tất cả những người đồng sở hữu có được cấp giấy phép cư trú không?

Được, miễn là khoản đầu tư của mỗi người đạt 250.000 euro.

16. Sẽ ra sao nếu người nộp hồ sơ che đậy lý lịch tư pháp của mình tại nước sở tại lẫn Hy Lạp trong thời gian giấy phép cư trú còn hiệu lực?

Họ sẽ bị thu hồi giấy phép cư trú.

17. Nếu tôi có visa dài hạn tại một nước Schengen khác, tôi có cần hủy visa này để lấy visa Hy Lạp không?

Không. Visa Schengen giúp đương đơn có thể nhập cảnh vào Hy Lạp và giải quyết các vấn đề liên quan đến mua bán bất động sản.

18. Giấy phép cư trú có còn hiệu lực nếu tôi chuyển nhượng/bán lại bất động sản không?

Trong trường hợp bất động sản được chuyển nhượng, công dân nước thứ ba sẽ mất quyền cư trú. Trong trường hợp bán lại bất động sản trong thời gian giấy phép cư trú còn hiệu lực cho một công dân nước thứ ba khác, quyền cư trú sẽ được cấp cho người mua mới đồng thời thu hồi giấy phép cư trú của người bán.

19. Tôi có thể cho bên thứ ba thuê bất động sản không?

Có. Công dân nước thứ ba sở hữu bất động sản có quyền cho thuê bất động sản của mình.