Thay đổi mới trong chương trình định cư Síp – Cập nhật T8/2020

 Định cư Síp
 Tin tức định cư
Chương trình đầu tư định cư Síp là một trong những chương trình đầu tư quốc tịch tốt nhất cho các nhà đầu tư quan tâm đến đến định cư châu Âu. Gần đây tại một cuộc họp của Quốc hội Síp, các luật và quy định mới đã được thông qua để nâng cấp chương trình công dân Síp và thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng hơn.
định cư đảo síp

Vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020, Quốc hội Cộng hòa Síp đã bỏ phiếu thông qua luật sửa đổi và các quy định của Chương trình Đầu tư định cư Síp. Văn bản hoàn thiện mới về chương trình dự kiến sẽ được công bố chính thức trong tuần này.

Dưới đây là phác thảo về các sửa đổi / bổ sung đã được thông qua:

1. Tiêu chí về tài chính của chương trình hầu như không thay đổi, khoản đầu tư được giữ ở mức 2.000.000 euro bao gồm bất động sản nhà ở trị giá tối thiểu 500.000 euro trước VAT. Tuy nhiên, nhà đầu tư không được phép thành lập công ty phát triển đất đai trong kế hoạch đầu tư của mình.
2. Số tiền quyên góp cho Chính phủ đã tăng lên thành 200.000 euro(100.000 euro cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới và 100.000 euro cho Tập đoàn Phát triển Đất đai Síp)
3. Cha mẹ của cả nhà đầu tư và người phối ngẫu có thể đăng ký với điều kiện họ sở hữu nhà ở tại Síp trị giá tối thiểu 500.000 euro trước VAT với mỗi bên. Quy định sửa đổi mới cũng cung cấp lựa chọn mua tài sản nhà ở kết hợp trị giá tối thiểu 1.000.000 euro trước VAT cho cả 2 hồ sơ.

định cư đảo síp

4. Các khoản tiền liên quan đến đầu tư phải được chuyển đến Síp từ tài khoản riêng ở nước ngoài của nhà đầu tư và / hoặc tài khoản của công ty của nhà đầu tư.
5. Người tiếp xúc chính trị đã được định nghĩa rõ ràng và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có quyền nộp đơn miễn là họ đã ngừng làm việc tại cơ quan Nhà nước 12 tháng trước ngày nộp đơn (thay vì 3 năm theo quy định cũ)
6. Hồ sơ lý lịch tư pháp có thể được cấp trong vòng 6 tháng trước khi nộp đơn (thay vì 3 tháng theo quy định cũ)
7. Chính phủ có quyền thu hồi Quốc tịch Cộng hòa Síp nếu một số điều kiện xảy ra được quy định rõ ràng trong các quy định mới. Một ủy ban độc lập sẽ được thành lập để kiểm tra các trường hợp này và đưa ra ý kiến cho Hội đồng Bộ trưởng.
8. Tất cả các hồ sơ đã được gửi đi sau ngày 31 tháng 12 năm 2019 đều đủ điều kiện để được áp dụng các quy định mới.

Đọc thêm về chương trình đầu tư Quốc tịch Síp mới của chúng tôi với nhiều lợi ích hấp dẫn tại đây.