Xếp hạng Hộ chiếu Slovenia 2024

 Định cư Slovenia
 Tin tức định cư
Xếp hạng Hộ chiếu Slovenia 2024

Slovenia

Hộ chiếu Slovenia hiện đang đứng thứ 11 trong số các hộ chiếu toàn cầu, theo chỉ số xếp hạng hộ chiếu của Guide Passport Ranking Index. Xếp hạng hộ chiếu Slovenia là do mức độ nhập cảnh toàn cầu mà nó đảm bảo cho chủ sở hữu hộ chiếu Slovenia, người có thể du lịch không cần visa đến 185 quốc gia, nhưng trong trường hợp khác, họ cần visa để vào 21 quốc gia trên toàn thế giới.

Hộ chiếu quốc gia được xếp hạng dựa trên số lượng quốc gia mà chủ sở hữu hộ chiếu có thể vào cảnh không cần visa. Vì vậy, xếp hạng hộ chiếu Slovenia phản ánh số lượng quốc gia không cần visa mà chủ sở hữu hộ chiếu Slovenia có thể truy cập. Các quốc gia không cần visa bao gồm những nơi mà có thể nhập cảnh mà không cần visa, và có thể có visa khi đến nơi / ủy quyền điện tử cho du lịch (eTA).

Nhìn chung, người mang hộ chiếu Slovenia có thể nhập cảnh tổng cộng 185 điểm đến – không cần thị thực, thông qua thị thực tại cửa khẩu hoặc qua eTA.