4 thay đổi quan trọng trong chương trình định cư EB-5

 Định cư Mỹ
 Tin tức định cư
Chương trình EB5 là chương trình được Chính phủ Mỹ tạo ra nhằm đẩy mạnh đầu tư từ nước ngoài. Những nhà đầu tư của chương trình này sẽ có cơ hội được sinh sống và làm việc lâu dài tại quốc gia này. Trong gần 30 năm tồn tại, Chương trình EB5 sẽ có sự thay đổi lớn lần đầu tiên kể từ tháng 11/2019

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, những thay đổi trong chương trình EB-5 về định cư Mỹ sẽ có hiệu lực. Ngoài việc nâng mức đầu tư tối thiểu, những thay đổi do Sở Nhập tịch và Cư trú Hoa Kỳ (USCIS) đề ra còn liên quan đến điều kiện Thẻ Xanh và các khu vực đầu tư.

Sở Nhập tịch và Cư trú Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố những điều luật sửa đổi  đối với chương trình định cư EB-5 hôm 24/7, đánh dấu lần sự điều chỉnh lớn lần đầu tiên đối với các quy định của chương trình này kể từ năm 1993. Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/11/2019.

 

Chương trình định cư EB-5 sẽ thay đổi kể từ ngày 21/11/2019

Những sự thay đổi mới bao gồm:

  • Tăng mức đầu tư tối thiểu
  • Sửa đổi những tiêu chuẩn được công nhận là Khu vực khuyến khích đầu tư (TEA), những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% (1,5 lần) so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình của Mỹ
  • Cho cơ quan này trách nhiệm điều hành trực tiếp những vùng TEA
  • Làm rõ các thủ tục của USCIS về việc xóa bỏ một số điều kiện cư trú vĩnh viễn
  • Cho phép những người đệ đơn EB-5 tiếp tục giữ nguyên Ngày Ưu tiên trong một số trường hợp nhất định

Trong chương trình EB-5, những cá nhân nộp đơn được phép cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ nếu họ thực hiện đầu tư thương mại và nếu khoản đầu tư tạo được 10 việc làm, cả gia đình sẽ được cấp thẻ xanh.

Thẻ xanh (Green card) là giấy chứng nhận thường trú hoặc giấy tờ nhập cư cho những người không phải là công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú nhân tại Mỹ.

Ông Ken Cuccinelli, quyền giám đốc USCIS phát biểu:
“Gần 30 năm trước, Quốc Hội Mỹ đã tạo ra chương trình EB-5 để làm lợi cho người lao động Hoa Kỳ, thúc đẩy nền kinh tế, và hỗ trợ những cộng đồng khó khăn bằng khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Hoa Kỳ,”
“Từ khi bắt đầu, chương trình EB-5 đã có nhiều sự đổi khác so với ý định ban đầu của Quốc Hội. Chúng tôi nâng mức đầu tư là bởi lạm phát trong 3 thập kỷ qua và để hạn chế sự gian lận, bảo đảm rằng nguồn đầu tư sẽ được dành cho vùng nông thôn và những khu vực thất nghiệp cao đang cần nhất. Những luật sửa đổi sẽ làm củng cố cho chương trình EB-5 bằng cách đưa nó quay trở lại với ý định ban đầu của Quốc Hội.”

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ thông báo 4 thay đổi lớn của chương trình EB-5

Những thay đổi chính của chương trình EB-5 trong bản sửa đổi cuối cùng bao gồm:

1. Nâng mức đầu tư tối thiểu:

Khi những thay bắt đầu có hiệu lực, mức đầu tư tối thiểu sẽ tăng từ 1 triệu usd lên thành 1.8 triệu usd đối với khu vực không phải TEA, đây là lần tăng đầu tiên kể từ năm 1990, mức tăng này được đưa ra do tình trạng lạm phát. Đối với những khu vực TEA, mức đầu tư tối thiểu tăng từ 500.000 usd lên 900.000 usd. Luật mới cũng quy định rằng, mức đầu tư tối thiểu này sẽ được tự động điều chỉnh theo mức lạm phát hàng năm.

2. Sửa đổi tiêu chuẩn được coi là TEA của các khu vực:

Để hạn chế gian lận sắp xếp các khu vực bầu cử, khi luật mới có hiệu lực, các bang tại Mỹ sẽ không còn quyền chỉ định những vùng nào là vùng TEA nữa, thay vào đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ đảm nhận việc chỉ định này, bằng cách xem xét những bản báo cáo điều tra dân số. Những sự sửa đổi luật sẽ giúp đảm bảo việc xác định các vùng TEA được công bằng, qua đó đưa chương trình EB-5 trở về mục đích ban đầu của Quốc Hội là hướng sự đầu tư vào những vùng đang cần nhất.

3. Thay đổi về quy trình và thủ tục xin xóa bỏ thẻ xanh có điều kiện:

Theo quy định mới, mỗi thành viên gia đình phát sinh thêm là thường trú nhân hợp pháp phải nộp 1 bộ hồ sơ riêng để xóa các điều kiện về thường trú. Yêu cầu này không áp dụng cho những thành viên đã bao gồm trong hồ sơ của đương đơn.

4. Cho phép những người đệ đơn EB-5 giữ nguyên Ngày Ưu tiên

Luật sửa đổi mang lại cho những nhà đầu tư đã được chấp thuận chương trình EB-5 trước đó nhiều sự linh hoạt hơn. Khi họ cần nộp một đơn EB-5 mới, họ có thể giữ nguyên Ngày ưu tiên trong đơn chấp thuận trước, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ nhất định.

Nguồn: Thông báo của sở Di trú Mỹ