Gia hạn chương trình EB-5 – Đầu tư vào Đặc khu tới 30/09/2020

 Định cư Mỹ
 Tin tức định cư
Nỗ lực của lưỡng đảng về gói chi tiêu của Liên bang đã được thông qua trước khi chính phủ quyết định đóng cửa vào nửa đêm ngày 20 tháng 12
EB5

Nỗ lực của lưỡng đảng về gói chi tiêu của Liên bang đã được thông qua trước khi chính phủ quyết định đóng cửa* vào nửa đêm ngày 20 tháng 12. Hạ viện đã thông qua dự luật H.R. 1865 trong đó bao gồm việc gia hạn chương trình EB-5 – Đầu tư vào đặc khu (EB-5 Regional Center Program) tới ngày 30/09/2020.

Chương trình EB-5 Đầu tư vào đặc khu sẽ được gia hạn mà không có thay đổi gì.

Chương trình Đầu tư vào đặc khu cho phép những nhà đầu tư nước ngoài có giá trị tài sản ròng cao thực hiện đầu tư 900.000 USD (hoặc 1.8 triệu USD) vào các doanh nghiệp mới để đổi lấy thị thực cho đương đơn chính cũng như vợ/chồng của đương đơn cùng con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.

Dù gói ngân sách này dự kiến sẽ được thông qua, nhưng nó cần phải chuyển lên Thượng viện để biểu quyết, và nếu được thông qua nó sẽ được chuyển tới bàn làm việc của tổng thống Trump để ký ban hành.

Mặc dù chính quyền Trump không nhận được toàn bộ 8.6 tỷ USD huy động để xây dựng bức tường biên giới phía nam, gói ngân sách sẽ phân bổ 1.375 tỉ USD trong gói tài trợ biên giới và buộc chính quyền tiếp tục huy động tiền từ các nguồn khác cho bức tường biên giới.

Source: EB-5 Daily

*government shutdowns là tình thế chính phủ tạm thời ngừng cung cấp một số dịch vụ không thiết yếu, xảy ra khi không đạt được thỏa thuận về ngân sách hoạt động của chính phủ giữa Quốc hội và Tổng thống.