Hiểu rõ hơn về hệ thống chăm sóc sức khỏe tại đảo Hoàng tử

 Định cư Canada
 Tin tức định cư
Theo luật của Canada, tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ phải cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, dùng công quỹ chính phủ chi trả cho tất cả cư dân và những người cư trú hợp pháp tại Canada.
PEI healthcare

Theo luật của Canada, tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ phải cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, dùng công quỹ chính phủ chi trả cho tất cả cư dân và những người cư trú hợp pháp tại Canada. Hay nói cách khác, phần lớn những dịch vụ y tế cơ bản tại Canada được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân. Những hoạt động không được xem là cần thiết (ví dụ như phẫu thuật thẩm mỹ và những hình thức chăm sóc nha khoa chẳng hạn) sẽ không được tính bảo hiểm, nhưng danh sách các dịch vụ được chi trả khác nhau tùy từng tỉnh bang.

Chương trình chăm sóc sức khỏe Medical Care Plan của đảo hoàng tử Edward đảm bảo tất cả các dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ phẫu thuật nha khoa (như phẫu thuật nhổ răng khôn, cắt chân răng) được cung cấp cho tất cả cư dân và thường trú nhân.

Chăm sóc sức khỏe tại PEI được quản lý bởi Bộ Y tế Đảo Hoàng tử Edward. Bộ có trách nhiệm giám sát các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong tỉnh bang theo Đạo luật Dịch vụ Y tế, bên cạnh việc đưa ra đường lối lãnh đạo các chương trình dịch vụ y tế và cộng đồng cũng như xây dựng chính sách cho tỉnh bang.

hopsital in PEI

Hệ thống Medical Services Plan (MSP)

Chương trình Medical Services Plan (tạm dịch: Kế hoạch chăm sóc y tế- MSP) là kế hoạch chăm sóc sức khỏe của tỉnh bang PEI, bao gồm chi phí cho các dịch vụ y tế cần thiết do các bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật thực hiện. Dịch vụ tại bệnh viện được bảo hiểm riêng theo chương trình Hospital Services Plan (HSP).  Không có phí bảo hiểm. Nhìn chung để đủ điều kiện hưởng bảo hiểm bạn phải là công dân Canada hoặc người nhập cư và sống ở PEI ít nhất 6 tháng cộng thêm một ngày cho mỗi năm dương lịch.

Chương trình PEI DrugPrograms

Có rất nhiều chương trình về thuốc tại PEI nhằm hỗ trợ mua thuốc và các vật tư y tế cho cư dân trên 65 tuổi, những người nhận trợ cấp y tế tỉnh bang, cư trú tại cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc trẻ em trong diện chăm sóc của tỉnh bang cùng những điều kiện cụ thể về y tế để đáp ứng đủ điều kiện. Tùy thuộc vào mức thu nhập mà có thể yêu cầu đồng chi tri trả.

Hệ thống bảo hiểm sức khỏe của PEI không thể chi trả hết các chi phí liên quan đến y tế. Tốt nhất bạn nên có bảo hiểm thứ cấp từ các công ty tư nhân. Để làm được việc này hãy liên hệ với công ty bảo hiểm tại địa phương.

Xem thêm chương trình định cư đảo hoàng tử Edward