Những thay đổi về luật sở hữu quốc tịch Bồ Đào Nha

 Định cư Bồ Đào Nha
 Tin tức định cư
Tuần trước Quốc hội Bồ Đào Nha đã phê duyệt dự luật về những thay đổi trong Luật quốc tịch Bồ Đào Nha, cụ thể ở hai vấn đề liên quan tới các yêu cầu cấp quốc tịch.

Đầu tiên là việc cấp quốc tịch cho những đứa trẻ sinh ra ở Bồ Đào Nha mà bố mẹ hiện đang cư trú hợp pháp tại Bồ Đào Nha tại thời điểm sinh con bất kể tình trạng và thời gian cư trú. Nỗ lực đằng sau thay đổi này gắn với quy định cấp quốc tịch Bồ Đào Nha về nơi sinh của đứa trẻ, theo đó bỏ qua yếu tố thời gian – hiện tại là ít nhất 2 năm cư trú – là điều đôi khi bố mẹ của đứa bé không kiểm soát được tại thời điểm sinh con.

Vấn đề thứ hai mà dự luật này thay đổi liên quan tới Quốc tịch chính là bỏ kiến thức về ngôn ngữ Bồ Đào Nha trong yêu cầu nộp đơn xin quốc tịch. Thay đổi này liên quan tới những ai nộp đơn xin lên quốc tịch khi thường trú tại Bồ Đào Nha được 5 năm trước khi nộp đơn nhập tịch.

Dự luật này về cơ bản đã được Quốc hội phê duyệt và sẽ được thảo luận trong cuộc họp ủy ban đặc biệt sau đó sẽ được phê duyệt hoàn chỉnh.

Lisbon, 17/12/2019

Theo EDGE – International Lawyers