Số lượng thị thực vàng vào Bồ Đào Nha tăng đáng kể

 Định cư Bồ Đào Nha
 Tin tức định cư
Những khoản đầu tư từ chương trình Visa vàng ở Bồ Đào Nha đã tăng 29.7% vào tháng 9 năm nay, con số lên tới 48.5 triệu Euro, theo như số liệu thông báo do Lusa tính toán dựa trên các thông số cung cấp bởi Dịch vụ Biên giới và Người nước ngoài (Foreigners and Borders Service - SEF)

Vào tháng 9 năm nay, tổng lượng đầu tư từ chương trình Giấy phép cư trú cho các hoạt động đầu tư (ARI) chạm mốc 48,450,021.42 Euro, tương đương 29.7% khi đặt trong thế so sánh với số liệu vào tháng 9 năm 2018 (37 triệu Euro)

Còn khi so sánh với tháng 8 năm nay với tổng số đầu tư là 82.5 triệu Euro thì con số đã giảm 41%.

Trong tổng số vốn đầu tư huy động vào tháng 9, 41 triệu euro dành cho việc mua bất động sản và số còn lại là 7,4 triệu euro cho yêu cầu chuyển nhượng vốn.

Tháng trước, 75 thị thực vàng đã được cấp, trong đó 67 thị thực được cấp liên quan đến yêu cầu mua bất động sản và 08 thị thực được cấp liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.

Trong tổng số thị thực được cấp khi mua bất động sản, 23 thị thực được cấp cùng với bất động sản để cải tạo đô thị.

Trong chín tháng đầu năm, khoản đầu tư huy động được tổng cộng là 601,5 triệu euro, cao hơn 1% so với một năm trước đó.

Trong gần bảy năm từ khi chương trình ARI được triển khai vào tháng 10 năm 2012 – khoản đầu tư tích lũy tính đến tháng 9 lên tới 4,851,321,701,65 Euro, trong đó đầu tư cho việc mua lại bất động sản lên tới 4,378,813,787,85 Euro

Thị thực vàng được cấp thông qua chuyển nhượng vốn lên tới 472.507.913.8 Euro.

Kể từ khi tạo ra công cụ này với mục đích nhằm thu hút đầu tư, 7.960 hoạt động đầu tư đã được cấp: 02 vào năm 2012, 494 vào năm 2013, 1.526 vào năm 2014, 766 vào năm 2015, 1.414 vào năm 2016, 1.351 vào năm 2017, 1.409 vào năm 2018 và 998 vào năm 2019.

Tính đến tháng 9 vừa qua, tính theo tích lũy thì 7.498 thị thực vàng đã được cấp thông qua việc mua bất động sản, trong đó có 410 thị thực cho cải tạo đô thị.

Còn cho yêu cầu chuyển nhượng vốn, thị thực được cấp tổng số 445 và 17 thị thực đã được cấp thông qua việc tạo ra ít nhất 10 việc làm.

Theo quốc tịch, Trung Quốc dẫn đầu trong sơ đồ phân bổ thị thực (4.396 thị thực), tiếp theo là Brazil (829 thị thực), Thổ Nhĩ Kỳ (366 thị thực), Nam Phi (314 thị thực) và Nga (283 thị thực).

Kể từ khi bắt đầu chương trình, 13,551 giấy phép cư trú đã được cấp nhằm giúp các thành viên gia đình được đoàn tụ, trong đó có 1.736 trong năm nay.

Nguồn: theportugalnews.com