Một số thay đổi mới về Visa Schengen từ 2020

 Định cư Châu Âu
 Tin tức định cư
Tất cả 26 quốc gia Schengen đã chính thức thông qua và áp dụng những quy định mới cho Visa Schengen vào ngày 2/2/2020. Việc này sẽ ảnh hưởng tới công dân của gần 105 quốc gia không thuộc châu Âu nếu có nhu cầu đến thăm bất kỳ nước nào trong 26 nước thuộc khối Schengen.
schengen visa

Những loại Visa chịu ảnh hưởng

Những quy định mới về visa Schengen áp dụng cho visa lưu trú ngắn ngày như visa du lịch hoặc Visa loại C nhằm những mục đích như thăm thân, công tác hoặc du lịch.

schengen visa

Các thay đổi của Visa Schengen từ năm 2020:

1. Tăng phí Visa

Trước đây, phí Visa Schengen là 60 Euro nay theo quy định mới đã tăng lên 80 Euro. Phí Visa cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi cũng tăng từ 35 Euro lên 40 Euro. Tuy nhiên trẻ em dưới 6 tuổi vẫn không bị tính phí Visa.

Lưu ý: Những bên thứ ba cung cấp dịch vụ đăng ký Visa vẫn tính thêm phí dịch vụ của họ ngoài khoản tiền trên.

 2. Tăng thời gian chuẩn bị hồ sơ Visa

Theo quy định mới này, một người có thể nộp Visa trước tối đa 6 tháng trước ngày khởi hành. Ví dụ, nếu hành khách muốn đi du lịch vào tháng 6 thì họ có thể nộp đơn xin Visa vào khoảng thời gian bất kỳ từ tháng 1 đến tháng 6. Trước đây, họ chỉ được phép nộp trước 3 tháng trước ngày khởi hành.

3. Thêm phương thức nộp Visa online

Trước đây đã có một số nước Schengen hệ thống nhận hồ sơ đăng ký Visa online nhưng bây giờ quy định mới đã cho phép tất cả các nước Schengen mở hệ thống này. Người có nhu cầu xin visa chỉ cần nộp các tài liệu cần thiết online.

4. Đại diện của các nước Schengen ở nước ngoài

Một số nước trong khối Schengen không có đại sứ quán/lãnh sự quán/đại diện ở một số nước không thuộc châu Âu. Theo luật mới, tất cả các nước Schengen cần phải có lãnh sự quán hoặc đại diện thông qua các nước Schengen khác ở tất cả các nước không nằm trong khối EU.

5. Visa Schengen được nhập cảnh nhiều lần

Đây là một tin tốt cho những người có nhu cầu đến khu vực Schengen thường xuyên. Họ có thể xin Visa Schengen nhập cảnh nhiều lần trong thời gian dài, với thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, dần dần con số  này có thể lên đến 5 năm cho tất cả các loại và mục địch chuyến đi đến khu vực Schengen.

schengen country

Những thông tin vẫn giữ nguyên

1. Thời gian xử lý hồ sơ

Thời gian xử lý hồ sơ tối thiểu là 15 ngày, trong một vài trường hợp có thể lên tới 45 ngày. Vì vậy với những ai có nhu cầu nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.

2. Bảo hiểm du lịch

Có nhiều tranh cãi về việc bỏ bảo hiểm du lịch nhưng hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào. Bạn vẫn cần phải mua bảo hiểm du lịch mức 30 nghìn euro cho toàn bộ chuyến đi tới các nước Schengen.

Nguồn: infoomni