Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ: Định cư Anh thông qua Hiệp định Ankara

 Định cư Anh
 Định cư Thổ Nhĩ Kỳ
 Tin tức định cư
Trở thành Thường trú nhân Anh thông qua Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là chương trình được triển khai và có cơ sở pháp lý lâu dài.

Lịch sử hình thành

Năm 1973, Vương quốc Anh tham gia Thỏa thuận Hiệp hội Cộng đồng châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ (ECAA, còn được gọi là Thỏa thuận Ankara), cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ có được quyền cư trú tại Anh sau khi sở hữu và điều hành một doanh nghiệp ở Anh trong 4 năm.

Định cư Anh

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, Vương quốc Anh đã sửa đổi luật nhập cư và thay đổi từ 4 năm thành 5 năm, cũng cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc và kinh doanh tại Vương quốc Anh. Sau 5 năm, đương đơn, người phối ngẫu và con cái dưới 21 tuổi đủ điều kiện để được hưởng thường trú nhân và sau một năm, có thể nộp đơn xin quốc tịch Vương quốc Anh. Đây là con đường nhanh nhất, dễ nhất và chi phí hợp lý nhất để trở thành công dân Vương quốc Anh hiện nay

định cư Anh

Quy trình đầu tư

Bước 1: Visa Doanh nghiệp 

Xin Visa  diện doanh nghiệp Anh  1 năm và bắt đầu kinh doanh tại  Anh

Bước 2: Gia hạn Visa

Xin gia hạn Visa sau khi  hoạt động kinh doanh thành công

Bước 3: Thường trú nhân

Xin lên  Thường  trú nhân sau 5 năm

Điều kiện: Vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ và đời sống, không yêu cầu tiếp tục vận hành doanh nghiệp, tự do làm việc tại bất cứ đâu

Bước 4: Quốc tịch

Xin lên Quốc tịch sau 1 năm có Thường trú nhân

Định cư anh qua hiệp định Ankara

Điều kiện: Để xin lên quốc tịch Anh, đương đơn cần:
1. Vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ và đời sống
2. Lý lịch tư pháp trong sạch
3.Không rời khỏi Anh quá 450 ngày trong vòng 5 năm
4. Không ở ngoài Anh quá 90 ngày trong 1 năm trước khi đăng ký

Tìm hiểu ngay chương trình Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tại đây

Nguồn: : Tài liệu hướng dẫn kinh doanh ECCA và đơn đăng ký lao động Thổ Nhĩ Kỳ ECAA đăng trên website chính phủ GOV.UKernment website GOV.UK