giáo dục tại Mỹ

Hệ thống giáo dục tại Mỹ

Đăng vào 03/2020

Nền giáo dục tại Mỹ được đánh giá là một trong những hệ thống phát triển hàng đầu trên thế giới. Bằng cấp Mỹ có giá trị trên toàn thế giới và được hầu hết các quốc gia công nhận.

Đọc tiếp

31 Quốc gia đáng sống hơn Mỹ

Đăng vào 08/2019

Chúng ta hẳn ai cũng đã quen thuộc với “Giấc mơ Mỹ” – nơi mà ai cũng có thể thành công, bất kể họ đến từ đâu. Tuy nhiên một báo cáo của Ngân hàng Thế giới có cho thấy, ở một...

Đọc tiếp