Chi phí sinh hoạt ở Bồ Đào Nha

Đăng vào 06/2020

Chi phí cho các dịch vụ tiện ích, vật phẩm, giáo dục và nhà ở tại Bồ Đào Nha có thể sẽ khác với đất nước của bạn. Hãy cùng xem chi phí sinh hoạt tại đây có phù hợp với điều...

Đọc tiếp

grenada economy

Tổng quan về nền kinh tế của Grenada

Đăng vào 06/2020

Grenada có một nền kinh tế nhỏ, trong đó du lịch là nguồn thu ngoại tệ chính. Vấn đề chính trong ngắn hạn là thâm hụt ngân sách gia tăng và sự suy giảm trong số dư tài khoản bên ngoài. Grenada...

Đọc tiếp

Bối cảnh kinh tế Mỹ

Đăng vào 06/2020

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP danh nghĩa đạt 21,48 nghìn tỷ đô la, chiếm ¼ nền kinh tế thế giới. Kinh tế Mỹ định hướng tập trung phát triển ngành dịch vụ với đóng góp 77%...

Đọc tiếp

education in grenada

Chất lượng giáo dục ở Grenada như thế nào?

Đăng vào 06/2020

Giáo dục ở Grenada là miễn phí và bắt buộc trong độ tuổi từ 5 đến 16 tuổi. Phần lớn dân số tối thiểu hoàn thành giáo dục tiểu học. Grenada có cả trường công lập và trường đạo. Các lớp học...

Đọc tiếp