Lấy Thường trú nhân và Quốc tịch Anh thông qua quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ

 Định cư Anh
 Định cư Thổ Nhĩ Kỳ
 Tin tức định cư
Trở thành thường trú nhân Anh thông qua quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là con đường có cơ sở pháp lý. Hiện tại chương trình ECAA vẫn còn hiệu lực tới 31/12/2020. Sau thời gian trên, vẫn chưa có thông báo chính thức về việc tiếp tục hay hủy bỏ chương trình. Vì thế nếu muốn định cư Anh theo chương trình ECAA, các nhà đầu tư nên thực hiện bước đầu tư quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ bây giờ.

Chương trình Visa ECAA là gì?

Theo Điều 41 của Nghị định thư bổ sung trong Thỏa thuận Hiệp hội cộng đồng châu Âu (ECAA) với Thổ Nhĩ Kỳ (còn được gọi là Thỏa thuận Ankara), và theo Điều 6 (1) của Quyết định 1/80 của Hội đồng Hiệp hội được thành lập theo Thỏa thuận này cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ có được quyền cư trú tại Anh sau khi mở một doanh nghiệp tại Anh hoặc tới Anh để điều hành doanh nghiệp trong 5 năm.

Điều kiện để tham gia chương trình ECAA

Để tham gia ECAA nhà đầu tư phải là người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện phương án kinh doanh. Nhà đầu tư có thể chọn một trong hai phương án

  • Mở mới một doanh nghiệp HOẶC
  • Trở thành đối tác của một công ty hiện có.

Ngoài ra chương trình ECAA

  • Không yêu cầu ngôn ngữ
  • Không khoản đầu tư tối thiểu
  • Không bài kiểm tra xác thực doanh nhân
  • Không yêu cầu lưu trú
  • Quy trình nhanh chóng
  • Cho phép điều hành doanh nghiệp từ xa

định cư Anh

Quy trình đầu tư lên thường trú và quốc tịch Anh

1. Xin visa 1 năm để vận hành doanh nghiệp

Lập kế hoạch và chuẩn bị tài chính để mở doanh nghiệp mới hoặc trở thành đối tác của công ty hiện có.

Lưu ý: Phải nộp đơn trước 3 tháng trước khi có ý định nhập cảnh vào vương quốc Anh

Nhà đầu tư phải đưa ra được bằng chứng trong quá trình lập kế hoạch hoặc điều hành doanh nghiệp bằng các giấy tờ như: bản kế hoạch kinh doanh, giấy phép kinh doanh, điều lệ hoạt động, thỏa thuận hợp tác, bảo hiểm, tài khoản ngân hàng, hồ sơ chứng minh nguồn tài chính đầu tư.

2. Xin gia hạn visa (1-3 năm)

Lợi nhuận của doanh nghiệp đảm bảo chi trả được các chi phí vận hành doanh nghiệp và chi phí sinh hoạt của đương đơn và người phụ thuộc

3. Xin lên thường trú nhân Anh sau 5 năm

Vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ và đời sống

Phải ở Anh 186 ngày trong bất kỳ 12 tháng nào trong 5 năm.

Sau khi được phê duyệt, không yêu cầu tiếp tục vận hành doanh nghiệp, tự do làm việc tại bất cứ đâu.

4. Nộp đơn lên Quốc tịch sau khi có thường trú nhân 1 năm

Lưu ý: Hiện chưa có thông tin chính thức về việc tiếp tục hay dừng chương trình ECAA từ năm 2021. Tuy nhiên chắc chắn chương trình vẫn có hiệu lực tới 31/12/2020. Vì thế để tham gia chương trình, quý nhà đầu tư nên thực hiện đầu tư vào chương trình quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ càng sớm càng tốt.

Quý nhà đầu tư có thể tham khảo chương trình đầu tư quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tại đây